13 Haziran 2011

Kurtuluş Savaşı siliniyor


Sırada neresi var?


Müzelerimizden "Kurtuluş Savaşı" adı çıkartıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla müzelerimizden "Kurtuluş Savaşı" adı çıkartıldı ve karar 7 Nisanda Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararda DPT’nin önerisi olduğu dışında hiçbir açıklayıcı bilgi yok. Neden ve hangi gerekçeyle bu karara gerek duyulduğu hiçbir şekilde belirtilmiyor. Bu da yeni bir "barış açılımı" mı sorusu akla geliyor!

BİZİM ANADOLU Gazetesi’nin haberine göre, 7 Nisan 2010 Çarşamba tarihli Resmî Gazete’de aşağıya aynen aktadığımız merak uyandıran / ilgi çekici bir Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. Görüleceği üzere, Devlet Planlama Teşkilatı sanki asli görevi bu imiş gibi bir tasarrufla ve Devlet Personel Başkanlığı’nın da yamaklığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uhdesinde bulunan taşra müzelerindeki "Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğü" adından "Kurtuluş Savaşı" ibaresinin çıkartılmasına karar vermiş, ve bu karar Cumhurbaşkanlığına dek tüm sivil Yürütme Erki’nce uygun bulunarak onaylanmış, Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyet kazanmış, yürürlüğe girmiştir.

Yürütme Erki’nin bu kararının neden ve hangi gerekçeyle alındığının kamuoyunda merak uyandıracağı açıktır. Merak ettik bu kararın gerekçesi nasıl dillendirildi ve hangi nedenlerle, gerekçelerle uygun görüldü, onaylandı?

Yürütme Erki’nin "Kurtuluş Savaşı"mıza muhabbet beslemediği, hatta bunu bir "geriye gidiş" olarak değerlendirdiği bilinen Atilla Yayla, Zaman gazetesi, Taraf gazetesi ve benzeri kişi ve çevrelerin telkinleri doğrultusunda mı bu yeni "barış ve sivilleştirme açılımı"nı yaptığı sorusu akla gelmiştir?

Yoksa bu da Brüksel’in AB’ye üyelik için önümüze çıkarttığı yeni bir önşart mıdır?

Turizm Bakanlığı bu kararla Atina’ya daha da şirin gözükeceğini ve daha fazla Yunan turist çekeceğini mi ummaktadır? Yoksa bu da komşularımızla sıfır sorun diplomasimiz doğrultusunda yeni bir "barış açılımı" mıdır?

"Kurtuluş Savaşı" adı komşularımızla aramızda "sorun" mu yaratmaktadır? Devlet Planlama Teşkilatı, ekonomi ve kalkınmadan elini kolunu çektiğinden beri boş boş durmaktansa bu işlere mi artık müdahil olmakta, Kurtuluş Savaşı’nın tarihimizden, ulusumuzun belleğinden nasıl silineceğini mi planlamaktadır? Müzelerimizden "Kurtuluş Savaşı" adının çıkartılmasına neden gerek duyulmuştur?

30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında dile getirilen "sivilleştirme" niyeti ve "ulusal bayramlarımızı kaldırma" tasarısının bir ön grişimi midir?

İşte Resmi Gazete’de yaınlanan karar:


Sayı : 27545
7.04.2010

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/251

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adının Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü olarak değiştirilmesi; Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 24/2/2010 tarihli ve 398758 sayılı yazısı üzerine; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN ve diğer bakanların imzaları....

1 yorum:

 1. Cumhuriyet kelimesi bile fazla bunlara. Yakında onuda kaldırırlar.
  Demek ki yedi düvele nam salmış, korku salmış kurtuluş savaşımızdan kurtulmak istediler.
  Şaşmamak lazım, insan o günleri düşündükçe, dökülen kanların hesabını verememekten korkuyor.
  Hiç olmazsa göz önünde olup o yılları hatırlatmasın istediler kanaatimce.

  (Newbahar)

  YanıtlaSil